Akredytacja prasowa


Każda osoba reprezentująca dowolne medium tradycyjne lub elektroniczne, nie będące jednocześnie patronem medialnym Festiwalu, ma prawo ubiegać się o otrzymanie akredytacji medialnej. Upoważnia ona do nieograniczonego wstępu na teren Festiwalu przez cały czas jego trwania.

Warunkiem otrzymania akredytacji jest przesłanie najpóźniej do dnia 8 września wiadomości elektronicznej z następującymi informacjami:

  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Dane reprezentowanego przez nas medium (nazwa, rodzaj, strona www)

E-mail zawierający powyższe informacje przesłać należy na adres: media@copernicon.pl

w temacie wiadomości zawierając „Copernicon 2017, akredytacja medialna, nazwa medium które reprezentujemy”.