Cosplay Craft Market


Craft Market to dwugodzinny event, w którego trakcie cosplayerzy będą mogli wystawić swoje stroje i akcesoria cosplayowe na sprzedaż. Osoby zapisane na Craft Market mogą wystawić bez dodatkowych opłat na sprzedaż swoje cosplayowe artykuły, które mogą ucieszyć innych. Każdy uczestnik konwentu będzie mógł swobodnie przejrzeć towar i wrócić do domu z nowym strojem, peruką, elementem pancerza czy bronią.

 §1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin obejmuje uczestników jak i jurorów.
 2. Wszelkie pytania dotyczące Igrzysk Śmieci prosimy kierować na adres karol.gardjan@copernicon.pl w temacie dodając [Igrzyska].

 §2 Warunki i zasady udziału w Igrzyskach

 1. Zgłoszenia do Igrzysk Śmieci są przyjmowane pół godziny przed startem wydarzenia u organizatora wydarzenia.
 2. Termin Igrzysk Śmieci zostanie podany nie później niż 15.09.2017.
 3. Uczestnicy biorący udział w Igrzyskach muszą mieć strój wykonany z ogólnodostępnych na Coperniconie materiałów w minimum 50%.  
 4. Za ogólnodostępne materiały uważa się kartony, worki, folie, opakowania.
 5. Uczestnik Igrzysk zobowiązuje się do wykonania stroju w terminie od 22.09 do 24.09.
 6. Igrzyska Śmieci będą miały motyw przewodni pod który trzeba będzie dostosować strój. Motywem przewodnim może być np. MIECZ – trzeba będzie wykonać strój wraz z mieczem.
 7. Motyw przewodni będzie ogłoszony w dniu 22.09.2017 w informatorach papierowych oraz programie internetowym.

§3 Ocena prac, rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 1. Wyniki konkursu są jawne i niepodważalne.
 2. Nagrodą będzie waluta konwentowa.
 3. Nagrody będą przyznawane dla 3 miejsc.
 4. Ocenie podlegać będzie estetyka oraz pomysłowość wykonania.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie sprawy sporne nie znajdujące rozwiązania w ww. regulaminie reguluje organizator Igrzysk Śmieci.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie.