Minikonkurs cosplay: Igrzyska śmieci


Kreatywność ludzka nie zna granic! Cały świat jest Twoim płótnem! Tak więc zrób STRÓJ z niczego i pochwal się nim. Worki na śmieci? Kartony od pizzy? Ubrania które niepotrzebnie wzięliście na konwent a i tak chodzicie w tym samy? Wszystko może się przydać w tworzeniu najlepszej kreacji!

Motywu przewodniego szukaj w informatorze!

Regulamin „Igrzysk Śmieci”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin obejmuje uczestników jak i jurorów.
 2. Wszelkie pytania dotyczące Igrzysk Śmieci prosimy kierować na adres karol.gardjan@copernicon.pl w temacie dodając [Igrzyska].

§2 Warunki i zasady udziału w Igrzyskach

 1. Zgłoszenia do Igrzysk Śmieci są przyjmowane pół godziny przed startem wydarzenia u organizatora wydarzenia.
 2. Termin Igrzysk Śmieci zostanie podany nie później niż 15.09.2017.
 3. Uczestnicy biorący udział w Igrzyskach muszą mieć strój wykonany z ogólnodostępnych na Coperniconie materiałów w minimum 50%.
 4. Za ogólnodostępne materiały uważa się kartony, worki, folie, opakowania.
 5. Uczestnik Igrzysk zobowiązuje się do wykonania stroju w terminie od 22.09 do 24.09.
 6. Igrzyska Śmieci będą miały motyw przewodni pod który trzeba będzie dostosować strój. Motywem przewodnim może być np. MIECZ – trzeba będzie wykonać strój wraz z mieczem.
 7. Motyw przewodni będzie ogłoszony w dniu 22.09.2017 w informatorach papierowych oraz programie internetowym.

§3 Ocena prac, rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 1. Wyniki konkursu są jawne i niepodważalne.
 2. Nagrodą będzie waluta konwentowa.
 3. Nagrody będą przyznawane dla 3 miejsc.
 4. Ocenie podlegać będzie estetyka oraz pomysłowość wykonania.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie sprawy sporne nie znajdujące rozwiązania w ww. regulaminie reguluje organizator Igrzysk Śmieci.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie.