mianecki

Adrian Mianecki

Urodził się 13 sierpnia 1974 roku w Toruniu. W latach 1993-1998 studiował filologię polską ze specjalizacją folklorystyczną w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2003 roku obronił pracę doktorską pt. “Ludowe opowieści ajtiologiczne w perspektywie genologicznej (T2441-2680)”, napisaną w Zakładzie Folklorystyki i Literatury Popularnej Instytutu Literatury Polskiej UMK pod kierunkiem dr hab. Marii Jakitowicz. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie etnologii (2001), edytorstwa i tekstologii dzieł literackich (2002), informatyki i technologii informacyjnej (2008), historii (2008).Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (2001), a od 2014 roku The Folklore Society (Warburg Institute, London, UK) i American Folklore Society (Ohio State University, USA). Współredaktor naukowej serii wydawniczej “Paralele. Folklor – literatura – kultura”, od 2017 roku członek zespołu redakcyjnego rocznika “Łódzkie Studia Etnograficzne”. W 2015 roku objął funkcję opiekuna Koła Naukowego Folklorystów UMK.
(za stroną: http://www.kulturoznawstwo.umk.pl/index.php/dr-adrian-mianecki)