Dariusz Brzostek

Dariusz Brzostek

Dr hab., prof. UMK, teoretyk literatury, kulturoznawca (Katedra Kulturoznawstwa UMK). Interesuje się antropologią kulturową – szczególnie audioantropologią (sound studies), twórczością Stanisława Lema, psychoanalizą Jacquesa Lacana, poezją dźwiękową, muzyką elektroniczną i improwizowaną, horrorem i fantastyką naukową. Uczestniczył w nagraniu i produkcji kilkunastu albumów muzycznych (m.in. z grupami HATI i Molok Mun).

Realizował nagrania terenowe w Polsce, Finlandii, Francji, Portugalii, Chinach i Maroku, koncertował w Polsce, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Uczestnik projektów badawczych Towards a Global History of Music, (University of Oxford, 2016-2017) oraz Reggae Research Network (King’s College, 2017). Autor monografii: Literatura i nierozum. Antropologia fantastyki grozy (Toruń 2009) oraz Nasłuchiwanie hałasu. Audioantropologia między ekspresją a doświadczeniem (Toruń 2014).

Współredagował (z Andrzejem Stoffem) tom Polska literatura fantastyczna. Interpretacje (Toruń 2005) oraz (z Aldoną Kobus i Miłoszem Markockim) monografię Potworna wiedza. Horror w badaniach kulturowych (Toruń 2016). Obecnie przygotowuje książkę: Wola nie-wiedzy. Horror postmodernistyczny czy groza ponowoczesności?.