Krzysztof Abriszewski

Krzysztof Abriszewski

Doktor habilitowany, filozof i badacz kultury; pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się filozofią współczesną, badaniem kultury współczesnej ze szczególnym zainteresowaniem dla kultury popularnej oraz studiami nad nauką i techniką. Kieruje projektem „Fantastyka i filozofia”: www.fantastykaifilozofia.umk.pl. Jest opiekunem naukowym Koła Naukowego Badaczy Popkultury „Spoiler Alert”.