Michał Mochocki

Michał Mochocki

Adiunkt na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Twórca niekomputerowych gier fabularnych (RPG, larp), popularyzator wykorzystania gier w edukacji, autor programów kształcenia z projektowania gier. Z najnowszych publikacji – redaktor i współautor książki “Imagine This: The Transformative Power of Edu-Larp in Corporate Training & Assessment” (Blaz Branc et al., 2018)