1. Reguły Turnieju

 1. Rozgrywki turniejowe prowadzone są wedle zasad pierwszej edycji “Tunnels & Trolls” (edycja polska, wydanie 2015 r.) ze zmianami określonymi w Załączniku.
  2. Każdy etap turnieju polega na rozegraniu jednego poziomu podziemi. Podziemia są identyczne dla wszystkich zgłoszonych drużyn. Sesje w danym etapie rozgrywane są w tym samym czasie.
  3. Przed każdym etapem turnieju drużyny mogą zakupić ekwipunek z zatwierdzonej listy za złoto i kosztowności przydzielone przez sędziów lub zdobyte w podziemiach.
  4. Kolejne etapy turnieju rozgrywane są z użyciem tych samych postaci, które zakończyły etap poprzedni. Utracone współczynniki powracają do stanu wyjściowego, o ile utrata nie jest trwała w myśl zasad gry.
  5. Podczas turnieju postacie można rozwijać postać zgodnie z zasadami gry. Awansu na kolejny poziom można dokonać w trakcie sesji lub po jej zakończeniu pod nadzorem Sędziego.
  6. Wszystkie rzuty są jawne. Bieżąca Wytrzymałość postaci powinna być zapisywana jawnie i w każdej chwili dostępna dla Sędziego.
  7. Zakończenie gry na każdym etapie następuje w momencie:
  a. upływu 4 godzin od rozpoczęcia gry;
  b. osiągnięcia przez drużynę przewidzianego końca podziemi (tj. odwiedzeniu wszystkich sal, przy czym Sędzia ma obowiązek poinformować graczy o tym, że odwiedzili wszystkie sale) lub podjęcia decyzji o ich opuszczeniu (po wyjsciu z podziemi postacie zostają teleportowane an widownię).
  c. Utraty wszystkich postaci z puli dostępnej podczas turnieju..

2. Organizacja Turnieju

 1. Turniej składa się z dwóch etapów. Po zakończeniu każdego z nich sędziowie sumują Punkty Zwycięstwa uzyskane przez każdą z drużyn. Rezultaty przekazywane są podczas publicznego ogłoszenia wyników.
  2. Do finału przechodzą dwie drużyny, które uzyskały największą liczbę Punktów Zwycięstwa. W przypadku zgłoszenia się małej liczby drużyn sędziowie mogą zdecydować o dopuszczeniu wszystkich chętnych do drugiego etapu turnieju.
  3. W turnieju mogą brać udział wyłącznie uczestnicy konwentu Copernicon. Obowiązuje ich regulamin konwentu oraz regulamin Turnieju.
  4. Zgłoszenia udziału w turniej będą przyjmowane w punkcie zapisów na sesje RPG na terenie Konwentu w piątek 14.09 od godziny 15:30 do godziny 20:00 oraz w trakcie spotkania organizacyjnego w piątek o godzinie 20:00.
  5. Turniej rozpoczyna się w piątek 14.09 o godzinie 20:00 spotkaniem organizacyjnym. Pierwsza runda rozgrywana będzie w piątek w godzinach 21:00-1:00, druga runda zaś w sobotę w godzinach 15:00-19:00. Miejsca, w których będą odbywały się rozgrywki zostaną wskazane przez organizatorów podczas spotkania organizacyjnego.
  6. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu nastąpi w terminie i miejscu ogłoszonym przez organizatorów po zakończeniu pierwszego etapu. Ogłoszenie wyników drugiego etapu i wyłonienie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas gali konwentu, w niedzielę 16.09 o godzinie 11:00 w Sali Wielkiej Dworu Artusa.
  7. W przypadku niemożliwości sformowania przynajmniej dwóch drużyn, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania turnieju.
  8. Nad przebiegiem turnieju czuwają sędziowie wybrani przez organizatorów. Gra każdej z drużyn prowadzona jest przez jednego sędziego. Rozgrywka prowadzona jest zgodnie z duchem epoki, sędzia jest bezstronnym arbitrem nadzorującym przebieg sesji.
  9. Decyzja sędziego jest ostateczna, przy czym drużyna może odwołać się od decyzji sędziego do organizatorów turnieju po zakończeniu danego etapu. W wypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy przez organizatorów, drużynie mogą zostać przyznane dodatkowe punkty, w liczbie zależnej od danej sytuacji.

3. Drużyny i postacie

 1. W turnieju uczestniczą sześcioosobowe drużyny. Skład każdej z drużyn jest ustalany w drodze losowania i pozostaje stały podczas obu etapów turnieju.
  2. Każda drużyna dysponuje podczas turnieju identycznym zestawem 18 postaci (6 wojowników, 6 łotrów i 6 magów) przygotowanym przez organizatorów, z którego przed pierwszym etapem turnieju każdy gracz wybiera jedną postać. W przypadku, gdy liczba uczestników nie pozwala na utworzenie drużyn sześcioosobowych, dopuszczalne jest prowadzenie przez jednego gracza dwóch postaci.
  3. W wypadku wyeliminowania postaci podczas rozgrywania etap turnieju, uczestnik wybiera nową postać. Nowa postać może dołączyć do drużyny po zakończeniu rozgrywanego właśnie spotkania lub starcia.
  4. Jednoczesna śmierć wszystkich członków drużyny w czasie jednego spotkania (Total Party Kill – TPK) oznacza rozpoczęcie eksploracji danego poziomu podziemi od punktu startowego nowymi postaciami. Wszystkie punkty doświadczenia uzyskane przez postać do momentu TPK są tracone.
  5. W przypadku rezygnacji członka drużyny z dalszej rozgrywki przed końcem turnieju nie można dołączyć do drużyny nowej osoby. Porzucona postać nie bierze udziału w dalszej grze. Jeśli gracz wycofa się z turnieju w trakcie gry, postać uznawana jest za zmarłą, a zdobyte przez nią w danym etapie turnieju Punkty Doświadczenia są tracone.
  6. Niewłaściwe zachowanie się gracza podczas turnieju (m.in. oszukiwanie, komunikacja z osobami z zewnątrz lub członkami innych drużyn, zachowanie niezgodne z normami społecznymi, niewłaściwe zachowanie wobec innych uczestników turnieju i sędziów, niestosowanie się do poleceń sędziów, łamanie regulaminu konwentu bądź turnieju) może skutkować usunięciem danej osoby z turnieju, a w skrajnych przypadkach dyskwalifikacją całej drużyny.

4. Punktacja

 1. Punkty przyznawane są każdej drużynie po każdym etapie rozgrywki wedle następujących zasad:
  a. Drużyna otrzymuje liczbę Punktów Zwycięstwa równą sumie punktów doświadczenia zdobytych podczas danego etapu turnieju przez postacie, które były prowadzone przez graczy w chwili zakończenia rozgrywki (tj. punkty doświadczenia zdobyte przez zmarłe postacie są tracone). Punkty doświadczenia przyznawane są zgodnie z regułami gry i wytycznymi przekazanymi Sędziom przed rozpoczęciem turnieju. Na potrzeby punktacji drużynowej turnieju Punkty Doświadczenia postaci zdobyte w poszczególnych etapach turnieju nie sumują się.
  b. Drużyna otrzymuje liczbę Punktów Zwycięstwa przewidzianą za osiągnięcie celów fabularnych, czyli za eksplorację określonych wcześniej elementów lochu, rozgrywanie spotkań itp. Cele fabularne są znane sędziom z góry i zostały określone przed rozpoczęciem turnieju.
  c. Po zakończeniu etapu sędzia prowadzący grę może przyznać drużynie premię w wysokości 100 Punktów Zwycięstwa za dobre pomysły, skupienie na grze drużynowej i koordynację działań.
  2. Turniej wygrywa drużyna, która zdobyła najwięcej Punktów Zwycięstwa w drugim etapie turnieju. W przypadku remisu zwycięża drużyna, która w trakcie całego turnieju straciła mniej postaci.
  3. Członkowie zwycięskiej drużyny otrzymują nagrody książkowe ufundowane przez wydawnictwo k6 Trolli oraz organizatora konwentu.