Stany Zjednoczone, Finlandia, Niemcy, Dania, Singapur, Hong Kong, Wielka Brytania, a teraz…

...BOOM! TETRIS DLA POLSKI!

Już niedługo okaże się, kto naprawdę “jest dobry w te klocki”. Wszystko dlatego, że Copernicon, wraz z polskim oddziałem Classic Tetris World Championship oraz fundacją Dawne Komputery i Gry organizuje pierwszą edycję Mistrzostw Polski w Tetrisie Klasycznym!

Jeśli tylko Tetris nie jest Tobie obcy, wyrusz do Nas! Sprawdzimy się we flagowej wersji tej jednej, z najczęściej sprzedawanych gier – wersji na NESa. Na zwycięzców zaś czekają atrakcyjne nagrody. 

Flag: Poland on Google Android 9.0

W 1985 roku rosyjski programista, Aleksiej Pażytnow, w zaciszu jednego z wielu radzieckich biur stworzył niezwykłą grę logiczno-zręcznościową. Tetris – bo to o tej grze mowa – przebił się przez Żelazną Kurtynę i szybko stał się jedną z najlepiej sprzedających się gier na świecie.

 

Proste zasady oraz rosnący poziom stawiający przed graczem kolejne wyzwania spowodował, że gra do tej pory utrzymuje popularność. Gracze z całego świata próbują swoich sił, by osiągać coraz wyższe wyniki.

 

W 2009 roku w sieci pojawił się film, w którym Harry Hong osiągnął wynik 999,999 punktów na kultowej konsoli NES – jakiś czas później pojawiły się kolejne osoby, które także osiągnęły tzw. Maxout. Jak teraz porównać najlepszych? To poskutkowało powstaniem turnieju sprawdzającego najlepszych z najlepszych: Classic Tetris World Championship.

 

Turniej tej trzymał się ubocza. Finał z 2016 roku znalazł się jednak wśród setek filmów promowanych przez algorytm YouTube. I wtedy Tetrismania zaczęła się na nowo…

 

https://www.youtube.com/watch?v=DdfRQjb5o9k

 

2019 rok stał się rokiem, w którym pierwszy gracz z Polski osiągnął już wcześniej wspomniany Maxout. Stanie się też rokiem, w którym Tetris – w wersji kompetytywnej – wróci za “Żelazną Kurtynę” w formie otwartych Mistrzostw Polski w Tetrisie Klasycznym – pierwszych takich zmaganiach w Europie Wschodniej, a także pierwszym takim turnieju w krajach byłego bloku komunistycznego. Historia zaczyna zataczać koło, którego częścią może stać się każdy chętny.

CEL IMPREZY

 • Popularyzacja klasycznego Tetrisa w Polsce.
 • Ustanowienie zalążka krajowej sceny kompetytywnej klasycznego Tetrisa
 • Ukazanie walorów turystycznych Torunia
 • Współzawodnictwo zgodne z zasadami fair play 

 

ORGANIZATORZY

Organizatorami I Edycji Turnieju są:

 – CTWC Poland

 – Fundacja Promocji Retroinformatyki “DAWNE KOMPUTERY I GRY”

 – Stowarzyszenie Miłośników Gier i Fantastyki „THORN” w Toruniu

 

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK

 • sobota, 14 września 2019, w godzinach 10:00 – 22:00, w ramach Festiwalu Fantastyki Copernicon w Toruniu
 • Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  ul. Fryderyka Chopina 12/18
  87-100 Toruń, Polska

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Do uczestnictwa w Mistrzostwach uprawniony jest każdy posiadacz wejściówki trzydniowej bądź innej wejściówki obejmującej dzień właściwy zmagań (sobota) uprawniającej do wejścia na teren festiwalu.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.

 

FINANSE

Koszty organizacji wydarzenia ponoszą organizatorzy.

 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie do udziału następuje automatycznie w momencie przystąpienia do fazy kwalifikacyjnej.

 

ZAKWATEROWANIE

Uczestnicy muszą zająć się zakwaterowaniem i wyżywieniem we własnym zakresie. Sam festiwal będzie mieć do dyspozycji ograniczone miejsca noclegowe (tzw. sleep roomy) w kilku lokalizacjach Torunia.

Dodatkowo, festiwal oferuje możliwość zakupu miejsca noclegowego w domach studenckich UMK poprzez sklep wydarzenia.

 

NAGRODY

Uczestnicy za zajęcie miejsca I – III otrzymają statuetki, walutę konwentową do wymiany w sklepie festiwalu

 

PROGRAM ZAWODÓW

13.09.2019 (Piątek)

    21:00 – 22:00        Odprawa techniczna

    22:00 – 23:30        Testy połączenia internetowego i streamu

 

14.09.2019 (Sobota)

    09:30 – 10:00        Odprawa techniczna przed kwalifikacjami

    10:00 – 16:00        Kwalifikacje

    16:05 – 17:00        Ogłoszenie drabinki finałowej, Przygotowanie strefy do zmagań finałowych

    17:00 – ok. 21:00    Finały

 

INNE

Turniej odbywać się będzie na wersji PAL Tetrisa na konsole NES (producent: Nintendo). Zawodnicy mogą korzystać z własnych kontrolerów spełniających wymagania zawarte w regulaminie, które przed zawodami zostaną oznakowane.

 

Osobą odpowiedzialną za organizację i przebieg zmagań jest:

Krzysztof Foryst Dąbrowski, nr tel. (+48) 605 587 291, ctwcpoland@copernicon.plKonsola: Nintendo Entertainment System    Gra: Nintendo Tetris (nie Tengen)

 

Gracze mogą korzystać ze swoich oryginalnych, standardowych, niezmodyfikowanych kontrolerów NES. Zamienniki są dozwolone, dopóki stanowią one odwzorowanie oryginalnego designu.

 

KWALIFIKACJE

 • Runda kwalifikacyjna odbywać się będzie w sobotę na (uzupełnić liczbę) stanowiskach NES. O godzinie 16:00 nastąpi informacja o ostatniej grze kwalifikacji. (gracze, których gra trwa w momencie sygnału mogą ją dokończyć)
 • Uczestnik może wykonać tyle prób, ile tylko chce, o ile pozwoli na to liczba stanowisk oraz czas spędzony w kolejce.
 • Kwalifikacje odbywają się w trybie rozgrywki A i początkowym poziomie trudności 9 lub wyższym.
 • W momencie zakończenia rozgrywki z dowolnego powodu, uczestnik musi się upewnić, że jego wynik został zanotowany przez obsługę, a następnie (jeśli jest kolejka) zwolnić miejsce dla kolejnej osoby.
 • Runda kwalifikacyjna wyłoni układ 16-osobowej drabinki turniejowej pojedynczej eliminacji.

 

FINAŁY

Finały odbywają się na żywo, zgodnie z kolejnością meczy w drabince turniejowej.

 • Każdy mecz składa się z maksymalnie trzech gier. Pierwszy gracz, który wygra dwie z nich, przechodzi do kolejnej rundy.
 • Gracze grają na tym samym początkowym poziomie trudności 9, lub wyższym. Poziom trudności pierwszej rundy wybiera wyżej notowany gracz. Poziom trudności drugiej rundy wybiera niżej notowany gracz. W wypadku trzeciej rundy, poziom jej trudności wybiera wyżej notowany gracz. Dostępne poziomy trudności: 9, 12, 15, 18.
 • Gracze rozpoczynają grę na sygnał Sędziego. Sędzia także rozsądza spory.
 • Rundę wygrywa gracz o wyższym wyniku. Jeśli jeden z graczy zakończy rozgrywkę, a drugi gracz ma wyższy wynik, runda jest uznana za zakończoną. Jeśli drugi gracz ma niższy wynik, runda trwa do momentu, aż drugi gracz zakończy grę lub przegoni wynik swojego przeciwnika.
 • Jeśli gracz spauzuje grę lub spowoduje awarię sprzętu, przegrywa rundę. Jeśli konsola bądź telewizor ulegnie awarii sam z siebie, a różnica między graczami jest niższa niż 300 tysięcy punktów, runda zostaje powtórzona

 

Turniej składa się z ⅛ Finału, Ćwierćfinałów, Półfinałów i Finału. Finał składa się z maksymalnie pięciu rund. Pierwszy gracz, który wygra trzy z nich, zostanie uznany zwycięzcą zawodów.

 

Poza zwycięzcą zawodów zostanie przyznany też tytuł Mistrza Polski. W wypadku, gdy Zwycięzca zawodów nie jest obywatelem lub rezydentem Polski, mogą zostać rozegrane dodatkowe mecze, które wyłonią najlepszego gracza w kraju.

 

KLASYFIKACJA FINAŁOWA

Klasyfikacja finałowa będzie określana na podstawie:

 • rundy, do której dotarł gracz
 • liczby wygranych rund w przegranym meczu
 • sumy punktów przegranych rund w przegranym meczu
 • wyniku kwalifikacji

Klasyfikacja ostateczna oraz przebieg finałów zostanie udostępniony publicznie

Flag: United Kingdom on Google Android 9.0

In 1985, russian programmer, Alexei Pajitnov, in one of many soviet offices, created an unusual game. His creation – Tetris – got through the Iron Curtain and quickly became one of the most selled games in the World.

 

Simple rules and inceasing difficulty became reasons, why the game itself still keeps the popularity. Players from all the continents try their best to make their records even higher.

 

In 2009 a video appeared, in which Harry Hong managed to get a “maxout” –  999,999 points, playing Tetris on NES. Some time later, more people with similar score appeared. How to compare them and check, who is better? The result is a tournament, which every year allows best players to test their skills: Classic Tetris World Championship.

 

The tournament was not popular though. It changed, when the 2016 Finals suddenly became one of the promoted videos by the YouTube algorithm. That started Tetrismania anew…

 

https://www.youtube.com/watch?v=DdfRQjb5o9k

 

In 2019 first ever player from Poland managed to get a Maxout. That year will be interesting due to one more reason – Tetris, this time in its competitive version – will go back through “the Iron Curtain” in form of 1st open Classic Tetris Poland Championship – the first tournament like that in Eastern Europe, as well as the first tournament like that in a former Communist state.

THE AIM OF THE EVENT

–          To popularize Classic Tetris in Poland

–          To establish the national scene for Competitive Classic Tetris

–          Showcasing the tourist values of Toruń

–          Fair play competition

 

THE ORGANIZERS

The organizers of the 1st Edition of the Tournament are:

–          CTWC Poland

–          Fundacja Promocji Retroinformatyki “DAWNE KOMPUTERY I GRY”

–          Stowarzyszenie Miłośników Gier i Fantastyki „THORN” in Toruń

 

THE DATE AND PLACE OF THE EVENT

 • Saturday, September 14th 2019 between 10:00 a.m. and 10:00 p.m., as part of the Copernicon Fantasy Festival in Toruń
 • Faculty of Mathematics and Computer Science of the Nicolaus Copernicus University in Toruń
  ul. Fryderyka Chopina 12/18
  87-100 Toruń, Poland

 

CONDITIONS FOR PARTICIPATION

Every holder of a three day pass or other pass entitling them to enter the festival grounds, covering the actual day of the competition (Saturday) is entitled to participate in the Championship.

Each participant enters at their own risk

 

FINANCING

The costs of the organization of the event are borne by the organizers.

 

APPLICATIONS

Application to participate occurs automatically once a person enters the qualifications phase.

 

ACCOMODATION

The participants must handle accommodation and alimentation on their own. The festival will provide limited sleeping space (the so-called sleep rooms) within several locations in Toruń.

Additionally, the festival offers a possibility to purchase a place in a room in the NCU student housing through the event’s online shop.

 

THE PRIZES

The 1st through 3rd place winners will receive trophies and special convention currency to be exchanged at the festival’s shop.

 

THE PROGRAM OF THE CHAMPIONSHIP

13.09.2019 (Friday)

21:00 – 22:00            Technical briefing

22:00 – 23:00            Internet connection and stream testing

14.09.2019 (Saturday)

         09:30 – 10:00              Technical briefing before qualifications

         10:00 – 16:00              Qualifications

         16:05 – 17:00               The announcement of the final bracket

The preparation of the room for the final round

Gathering data for the stream

         17:00 – about 22:00    The Finals

 

MISCELLANEOUS

The tournament will be held on the PAL version of Tetris for the NES consoles (manufacturer: Nintendo). The contestants may use their own controllers, provided that they meet the requirements set forth in the regulations and are marked appropriately before the championship.

 

The contact person responsible for the organization and the course of the championship is:

Krzysztof Foryst Dąbrowski, telephone number (+48) 605 587 291, ctwcpoland@copernicon.pl

 

Console: Nintendo Entertainment System   Game:  8-bit Nintendo Tetris (not Tengen).

A group of NES consoles, NES Tetris carts, and NES controllers will be provided for competitors to play. Competitors can use the provided NES controller or bring their own controller. The controller can be any standard unmodified* original NES controller, any standard unmodified original NES “dog bone” style controller, or any standard unmodified “Goofy Foot” style controller. Tournament or CTWC officials may disqualify any controller other than those listed here (including but not limited to other 3rd party controllers, controllers with turbo features, etc), and any games played with those controllers, at any time.

*Any additional electronics will result in automatic disqualification. Controller maintenance (cleaning, swapping D-pads or buttons with original NES controller replacement parts, etc) is allowed and in most cases will not result in a disqualification. Any modifications may be evaluated by the tournament or CTWC officials and may result in a disqualification.

QUALIFYING ROUND (10:00-16:00)

 • Qualifying round will be held on Saturday in the free-play area from 10AM-4PM (“last game” will be announced at 4:00PM, and all games in progress may be completed at that time).
 • Entrants can make as many qualifying attempts as they are willing to stand in line for.
 • Qualifying attempts will be on type A Tetris for highest score starting on level 9 or higher.
 • Once an entrant’s game is over for any reason, they must make sure their score is recorded by a scorekeeper and then return to the back of the line for another attempt.
 • The Qualifying Round will determine the seeding of a 16-player Tournament Bracket.

 

FINALS (17:00-22:00)

The tournament will continue on Sunday morning with a five-round, 32-player seeded tournament bracket based on the results of qualifying and the winners of Round Zero.

 1. Each match in Round of 16, Quarterfinals and Semifinals consists of up to 3 games. First player to win 2 games wins the match and proceeds to the next round. **Final will be first to win 3 games (best 3 out of 5).
 2. The higher-seeded player in each match will choose the starting level of 9, 12, 15 or 18 for game 1. The lower seed will choose for game 2, and if necessary, the higher seed will choose for game 3. (Level 9 will be dropped from the pool after Round of 16, Level 12 will be dropped from the pool after Semifinals).
 3. The players will set their games to the agreed upon level and push start simultaneously at the prompt of the referee. Referees will settle any disputes.
 4. The player with the highest score wins. If one player tops-out and the other player already has a higher score, the game is finished. If one player tops-out and the other player has a lower score, that player will continue until they either top-out (having lost) or exceed the other player’s score, winning the game.
 5. **If a NES console or TV freezes, loses power, or otherwise becomes unplayable, both players will be stopped by the judge and the games will be reviewed. Considering the scores, line counts, and piece stacks of each player at the time of the malfunction, along with any other circumstances deemed relevant, tournament officials will decide to either have players replay the game or, in cases where a player is deemed to have an insurmountable lead,  award a win to the player who had the higher score at the time the malfunction occurred.
 6. **If a NES console or TV experiences a momentary glitch, interference, or visual disruption, the affected player must attempt to make the judge aware of the problem and must keep playing to the best of their ability. After both players have topped out, the affected player may request an official review. This is the only time a review can be requested. If a review is not requested, the results of the game will be accepted and can’t be subsequently changed for any reason. If a review is requested, considering the scores, line counts, and piece stacks of each player at the time of the malfunction, along with any other circumstances deemed relevant, tournament officials will decide to either accept the results of the game or have players replay the game. Under no circumstances will a win be awarded to a player who was trailing at the conclusion of the game.

The winner of the Finals is a Tournament Champion. In case that Tournament Champion won’t be a citizen or resident of Poland, there may be additional matches to determine the Classic Tetris Poland Champion.

Organizatorzy