EnglishPolish
dr hab. Gracjan Maciejewski, prof. UMK

Gracjan Maciejewski

Dr hab. Gracjan Maciejewski, prof. UMK jest astronomem pracującym w Instytucie Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematyki tranzytujących egzoplanet, w szczególności chronometrażu gorących gazowych planet-olbrzymów. Jest autorem lub współautorem ponad 100 artykułów i doniesień naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych.