fbpx
Coper - foto - Krzysztof Abriszewski

Krzysztof Abriszewski

Krzysztof Abriszewski – dr hab., profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, kulturoznawca i filozof; pracuje w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu, członek Komitetu  Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Opublikował książki: „Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura” (Kraków 2008, 2012), „Wszystko otwarte na nowo. Teoria Aktora-Sieci i filozofia kultury” (Toruń, 2010), „Kulturowe funkcje filozofowania” (Toruń 2013); współautor wraz z Andrzejem W. Nowakiem i Michałem Wróblewski książki „Czyje lęki? Czyja nauka? Struktury wiedzy wobec kontrowersji naukowo-społecznych” (Poznań 2016). Związany od początku z Forum Humanistycznym zbierającym naukowców z różnych dziedzin: www.forhum.umk.pl.; kieruje projektem „Fantastyka i filozofia”: www.fantastykaifilozofia.umk.pl. Jest opiekunem naukowym Koła Naukowego Badaczy Popkultury „Spoiler Alert”.