fbpx
miniLeszek Błaszkiewicz

Leszek Błaszkiewicz

Astronom, miłośnik fantastyki, popularyzator nauki, publicysta i hobystycznie autor opowiadań SF.
Studia astronomiczne w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ukończył w 1995 roku. Doktorat nauk fizycznych uzyskał w Centrum Astronomii UMK w roku 2001, w specjalności radioastronomia. Od 2002 roku mieszka i pracuje w Olsztynie. Zatrudniony jest Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz dodatkowo jako specjalista-astronom w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym. Naukowo zajmuje się badaniem pulsarów oraz pogodą kosmiczną, które prowadzi głównie przy pomocy sieci radioteleskopów LOFAR. Jest autorem wielu znaczących publikacji.
Sporo czasu zajmuje mu popularyzacja nauki (jest częstym gościem konwentów fantastycznych). Dodatkowo jest autorem wielu esejów publikowanych miedzy innymi w Nowej Fantastyce, SFinksie czy Czasie Fantastyki . Jest twórcą i współprowadzącym audycję radiową „Między Nauką a Fikcją” emitowaną przez radio UWM FM w latach 2012 – 2018.
W wolnych chwila pisuje opowiadania („HSC Nidzica” opublikowane zostało w 2018 w antologii Kroki w nieznane Rakietowej krowy).