EnglishPolish
Bober2

Marcin Bober

Marcin Bober uzyskał stopień doktora na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2012 roku, obecnie pracuje w Krajowym Laboratorium FAMO w w Instytucie Fizyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Odbywał staże naukowe we Włoszech i Niemczech. Zajmuje się optycznymi zegarami atomowymi. Jedynie garstka instytucji na świcie w krajach wysoko rozwiniętych posiada i rozwija takie układy. W Toruniu Marcin Bober zajmuje się metrologią czasu i częstotliwości oraz badaniami podstawowymi z wykorzystaniem optycznych zegarów. Ciemna materia, badanie zmienności stałych fizycznych i kwantowe pomiary świata z precyzją 0,00000000000001% to tematyka ją się zajmuje.