EnglishPolish

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

  1. Akredytacja

Na akredytacji będą funkcjonowały dwie kasy pierwszeństwa, przeznaczone dla osób ze szczególnymi potrzebami. Mogą z nich skorzystać:

  • osoby z niepełnosprawnością (oraz ich opiekunowie)

  • kobiety w ciąży

  • osoby starsze (60+)

Opiekunowie osób z niepełnosprawnością otrzymują darmową akredytację. 

Budynek Collegium Maximum, w którym odbywać się będzie akredytacja, nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Przed wejściem obecni będą wolontariusze. Zwróć się do nich i zostaniesz zakredytowany przed budynkiem.


  1. Dostępność architektoniczna

Wszystkie punkty programu odbywające się w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki (ul. Chopina 12/18) są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, podjazdy, 3 windy oraz wejścia bezprogowe.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać ze sleep-roomu w budynku Zespołu Szkół nr 26, w pełni dostosowanego do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.


  1. Dostępność programowa

W opisach punktów programu znajdziesz oznaczenia dostępności. To informacje o przystosowaniu danego punktu do potrzeb konkretnych odbiorców. Te oznaczenia to:

  • dostosowany do osób w spektrum autyzmu (m.in. przyciemnione światło, ściszone dźwięki)

  • dostosowany do osób z niepełnosprawnościami wzroku (osoby słabowidzące, osoby niewidome), 

  • dostosowany do osób z niepełnosprawnościami słuchu (osoby słabosłyszące, osoby głuche, osoby z uszkodzonym słuchem).