Inne atrakcje na Coperniconie

  1. Kilka zdań o formule
  2. Lista bloków programowych w formule “takie jak” i rodzajów atrakcji

    Copernicon to trzy dni festiwalu, wiele atrakcji w ramach bloków programowych, takich jak blok Literacki, Azjatycki oraz blok Gier Elektronicznych, oraz mnóstwo gości i Fantastyczne Targi Popkultury

  3. Copernicon co roku odwiedzają dziesiątki gości – influencerów i ekspertów ze światów literatury, popkultury, nauki czy gier.
  4. Lorem ipsum dolor sit amet pczółka.
Shopping Cart