Nie przewidujemy zwrotów zakupionych biletów.

W przypadku produktów fizycznych, jako Konsument masz prawo do zwrotu w ciągu 14 dni od otrzymania produktu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca  z Ochroną Konsumencką może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GIER I FANTASTYKI “THORN”
ul. Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń
adres e-mail: sklep@copernicon.pl

– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów)/Przedsiębiorcy z Ochroną Konsumencką: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Adres Konsumenta (-ów)/Przedsiębiorcy  z Ochroną Konsumencką : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis Konsumenta/Przedsiębiorcy z Ochroną Konsumencką

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

Shopping Cart