Tabela Programowa Copernicon 2022

Widoczne tutaj punkty programu mogą ulec ostatecznej zmianie.

Informacja o nazewnictwie sal

Nazwy składają się z administracyjnego numeru sali w budynku oraz oznaczenia programowego. Sale RPG posiadają również podtytuły powiązane ze strategicznymi sponsorami bloku.
W przypadku braku konkretnej sali oznaczyliśmy lokalizację gdzie odbywa się dany punkt.

Informacje o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Dostępność architektoniczna

Wszystkie punkty programu odbywające się w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki (WMiI, ul. Chopina 12/18) są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, podjazdy, 3 windy oraz wejścia bezprogowe.

Dostępność programowa

W opisach punktów programu znajdziesz oznaczenia dostępności. To informacje o przystosowaniu danego punktu do potrzeb konkretnych odbiorców. Te oznaczenia to:

  • dostosowany do osób w spektrum autyzmu (m.in. przyciemnione światło, ściszone dźwięki)
  • dostosowany do osób z niepełnosprawnościami wzroku (osoby słabowidzące, osoby niewidome), 
  • dostosowany do osób z niepełnosprawnościami słuchu (osoby słabosłyszące, osoby głuche, osoby z uszkodzonym słuchem)

Informacja o potencjalnie niepokojących treściach (tzw. triggerach)

Oznaczenie [ ! ] przy nazwie punktu programu oznacza, że zawiera triggery lub tematykę nawiązującą do treści seksualnych. Prosimy o zapoznanie się, ze szczegółami w treści punktu programu.

Triggery zostały oznaczone przez twórców. Oznaczają treści, które mogą, aczkolwiek nie muszą, pojawić się w trakcie punktu programu.

Inne wersje tabeli programowej

Sponsor Bloku RPG i Gamesroom​

Sponsor Bloku RPG​