Wzorem poprzednich edycji Coperniconu na wybrane punkty programu obowiązywać będą w tym roku zapisy. 

Udostępniamy Wam nasz system do zapisów, który dostępny jest pod linkiem:

https://eventy.copernicon.pl/

REJESTRACJA W SYSTEMIE

Rejestracja zostanie otwarta w czwartek 14/09/2023 o godzinie 20:00

Po wejściu na stronę zapisów, należy zarejestrować się korzystając z QR kodu który dostaliście drogą mailową w ramach pre akredytacji, lub który dostaliście w punkcie akredytacyjnym w przypadku, kiedy wejściówkę na Copernicon wykupiliście na samym konwencie.

Wpisanie unikalnego QR kodu w ramach rejestracji jest konieczne, tylko na podstawie tych kodów i zapisów dokonanych przez platformę wpuszczać będziemy uczestników na wybrane atrakcje.

W ramach rejestracji będziecie proszeni o ustawienie swojego hasła oraz określenie swojego pseudonimu przypisanego do konta.

Po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się do systemu będziecie mogli przeglądać wydarzenia w ramach tegorocznej edycji Coperniconu i zapisać się na te z nich, które najbardziej będą Was interesować.

LIMIT MIEJSC I ZASADY WPUSZCZANIA NA ATRAKCJĘ WYMAGAJĄCĄ ZAPISÓW

Ilość miejsc dostępnych na dane wydarzenie/punkt programu jest limitowana, obowiązywać będzie zasada kto pierwszy ten lepszy. Jeśli lista zapisanych przekroczy limit, osoby które wciąż będą chciały wziąć udział w danym punkcie mogą wciąż dopisać się do listy jako osoby rezerwowe. 

Jeśli ktoś z podstawowej listy osób zapisanych na daną atrakcję nie pojawi się w momencie rozpoczęcia się punktu programu, osoby z listy rezerwowej będą wpuszczane zgodnie z kolejnością zapisów.

Gdyby na wybrany punkt programu nie było kompletu zapisów, czyli były wciąż wolne miejsca – wówczas osoby będą wpuszczane według kolejności przyjścia do sali/miejsca gdzie odbywać będzie się dana atrakcja, i wpuszczane będą aż osiągnięty zostanie limit miejsc.

TERMIN I GODZINA OTWARCIA / ZAMKNIĘCIA ZAPISÓW

Wszystkie zapisy otwarte zostaną w czwartek 14/09/2023 o godzinie 20:00, natomiast zapisy na wybrane punkty programu będą zamykane w momencie rozpoczęcia danej atrakcji programowej.

Oznacza to, że osoby które dokonają pre-akredytacji będą miały pierwszeństwo zapisów i dla tych osób system otwarty będzie jeden dzień wcześniej. Stąd, zachęcamy by osoby zainteresowane punktami programu wymagającymi zapisów dokonały pre-akredytacji, by również mieć możliwość zapisania się wcześniej na swój wymarzony punkt programu.