EnglishPolish

Zgłoś program

Prelegencie! Copernicon nie może powstać bez Ciebie!

Poniżej znajdziesz link do formularza zgłoszeniowego. Prosimy Cię o uważne wypełnienie go, pomoże nam to w stworzeniu atrakcyjnego programu naszego wydarzenia.

 

W tym roku zgłoszenia zbieramy do 7 sierpnia!

Kilka informacji organizacyjnych: